Voorzuivering door een cycloon

Haal meer uit afvalwater

Concept

De toevoeging van een cycloon om het gehalte vaste deeltjes te verlagen in het afvalwater.

Uitleg

Om het gehalte vaste deeltjes te verlagen in het afvalwater, kunnen verschillende scheidingsmethoden worden gebruikt. De meest bekende is natuurlijk een filter, maar deze geeft vele nadelen, zoals het moeten vervangen en een groot drukverschil voor en na een filter. Een betere optie hiervoor is een cycloon. Deze kan efficient het deeltjesgehalte verlagen door gebruik te maken van de stromingsenergie van de waterstroom. De cycloon kan continu opereren, mits de deeltjes niet te groot zijn. Om te grote deeltjes te voorkomen, wordt daarom een vermaler voor de cycloon geplaatst. Het voorgezuiverde water komt boven uit de cycloon, om verder door de RWZI te worden gezuiverd, terwijl een hoge concentratie deeltjes onder de cycloon verlaat. Deze stroom kan verder worden gebruik voor bijvoorbeeld compostering.

Ons team

Mark van Dijk

Chemical Engineering

Merijn Meuleman

Chemical Engineering

Support ons project
door te stemmen!