over de challenge

Klimaatverandering zorgt voor urgente uitdagingen als het gaat over water: Wat doen we met extreme neerslag, hittestress en droge perioden? Watertekorten nemen toe, terwijl tegelijkertijd de vraag naar water groeit. Hoe zorgen we er samen dus voor dat er in Limburg adequaat water beschikbaar is en blijft in de toekomst voor alles en iedereen? Met de Water Innovation Challenge worden studenten van het MBO, HBO en WO uitgedaagd om te werken aan dit belangrijke vraagstuk.


Samen met de Limburgse waterpartners Waterschap Limburg (WL), Waterschapsbedrijf Limburg (WBL) en Waterleiding Maatschappij Limburg (WML) gaan we in deze challenge op zoek naar jonge en enthousiaste talenten die met ons na willen denken over de actuele en toekomstige vraagstukken rondom de beschikbaarheid van water en zo bijdragen aan een vitale en duurzame Limburgse samenleving.

100 tot 120 minuten om een kick-off aan de studenten te presenteren.

Voorbereidingstijd voor onderwijsinstellingen is minimaal. De organisatie van de challenge ontzorgt de onderwijsinstellingen volledig.

Studenten van verschillende disciplines kunnen deelnemen aan de challenge. We zijn op zoek naar oplossingen in alle richtingen.

Kick-off is in te zetten op een moment dat het jullie onderwijsinstelling het beste uitkomt.

Kansen voor studenten om ervaringen op te doen in het werkveld.

Doorontwikkeling van innovatie en ideeën in samenwerking met onderwijsinstellingen en partners uit de waterketen.

Een verbindend platform tussen onderwijs, onderzoek en praktijk.

Toekomstige generaties betrekken en bewustzijn creëren over watervraagstukken.

Studenten mee laten denken bij het oplossen van watervraagstukken voor de toekomst.

Multidisciplinaire samenwerking aanmoedigen als weg naar betere oplossingen.

Verschillende stakeholders

Verschillende stakeholders in Limburg gebruiken water en beïnvloeden het watersysteem. Denk hierbij aan huishoudens, bedrijven, landbouw, de openbare ruimte en natuurlijk de natuur. Het speelveld waar oplossingen gezocht kunnen worden is hieronder weergegeven:

tekening
Bedrijven Landbouw Natuur Openbare ruimte Huishoudens
Bedrijven Landbouw Natuur Openbare ruimte Huishoudens Soorten water
Winnaars voorgaande editie

Benieuwd naar hoe winnaars uit afgelopen edities de challenge hebben beleefd? We hebben hiervoor interviews afgenomen met Melanie Kersten en Kelly Krauth. In het vervolgtraject zijn zij vanuit verschillende invalshoeken aan de slag gegaan in de watersector.

Melanie Kersten - Maastricht University

Kelly Krauth - HAS Hogeschool