Van looswater naar oogstwater!

Teamleden

Cheyenne Vonk - Luuk Pastors - Sascha van der Ven - Aniek Albers - Nicole Speulman

Onderwijsinstelling

HAS Hogeschool
100% voortgang

Coach

Wat is/zijn jullie uitdaging(en)?

De natuur en de landbouw moeten meer verweven worden in de vorm van natuur-inclusieve, regeneratieve en circulaire landbouw. Daarnaast moeten de consumenten/huishoudens hier ook meer in betrokken moeten worden. Hierdoor krijgen de boeren de kans om goed voor hun land en dieren te zorgen en daarnaast een klimaatneutrale/positieve invloed te hebben op de natuur. De consumenten kunnen biologische en lokaal geproduceerde levensmiddelen verkrijgen. Hierbij kun je ook de invloed en het gebruik van water meenemen, denk aan het creëren van poelen op het land van een boer die biodiversiteit aantrekken en tegelijkertijd gebruikt kunnen worden om wateroverlast ruimte te geven en bij droogte kan water uit de poelen gebruikt worden voor het bewateren van gewassen. Om dit te kunnen bewerkstellen is het van belang dat men gaat samenwerken denk hierbij aan grote samenwerkingsverbanden tussen natuurorganisaties en waterschap maar ook een band creëren/bewustwording bij de consument. Alleen gaat het sneller maar samen gaat het beter en kunnen we het verschil maken voor nu en later!

Wat is jullie oplossing en hoe werkt het?

Het idee: Een poel maken op gemeenschappelijk land van meerdere boeren. In deze poel worden regenwater, grondwater, spoelwater en als belangrijkste water wat normaal in de Maas geloosd wordt vastgehouden. Voor deze poel is dus een constant aanvoer van water vanuit de natuur en het waterschap. In de poel bevind zich een rietfilter (helofytenfilter), zodat het water ook tot drinkwaterkwaliteit gezuiverd kan worden. Via grijswaterleidingen die zijn aangesloten op de poel kan het water gebruikt worden voor irrigatie van de landbouw, maar ook voor toepassingen in de veehouderij. Het ideale zou zijn als dit water ook gebruikt kan worden voor wijken in de vorm van besproeien van de tuin of het doortrekken van de wc. Daarnaast zou het mooi zijn als regenwater vanuit bijv. wadi’s in wijken ook naar de poel doorgesluisd kan worden. Naast de poel bevind zich een ondergrondse opslag, hierin bevind zich continu water waardoor de poel makkelijk aangevuld kan worden. In de opslag en de poel zelf bevind zich meetapparatuur. Door deze meetapparatuur kan het watergehalte en de waterkwaliteit in de gaten gehouden worden, waardoor er ingegrepen kan worden indien nodig. Rondom de poel is plaats voor recreatie, door o.a. wandelpaden aan te leggen en picknick plaatsen te creëren. Daarnaast vormt de poel en de directe omgeving een hotspot voor biodiversiteit, door het planten van bomen en het aanleggen van bloemenstroken. Het doel: Het recyclen en circulair gebruiken van water; het lokaal gebruiken van water; meer bewustzijn creëren rondom het verbruik van water, maar ook rondom de agrarische sector en de natuur en het verhogen van de biodiversiteit op het boerenerf.

Binnen welke focusgroep(en) valt jullie concept?

Huishoudens, Landbouw, Openbare ruimtes, Natuur, Industrie

Upload hier jullie schetsvel!

Wat is de naam van jullie concept?

Van looswater naar oogstwater!