Duurzaam transport

multifunctioneel gebruik van ons huidige transportstelsel

De kern

Onze riolering wordt gebruikt voor het afvoeren van afvalwater en regenwater. Met aansluitingen aan praktisch alle gebouwen en de meeste straten ligt er voor miljoenen euro’s infrastructuur onder de grond.

Wat is er mogelijk binnen ons bestaande transportstelsel? Is het denkbaar dat we dit transportstelsel ook andere “(afval)stromen” laten transporteren? Gescheiden in tijd en ruimte, batchgewijs verschillende afvalstromen afvoeren als een soort buizenpost door ons riool. De verbinding tussen gebouwen/locaties is er al, kunnen we hier meer waarde uit halen?

Mogelijkheden

Kunnen we bijvoorbeeld groente- en fruitafval afvoeren via het riool? Welke aanpassingen zijn daar voor nodig, op gebruikersniveau en op transportniveau (wanneer transporteren we dit groente en fruit afval)? Wat kunnen we hier op industrieel niveau mee? GF is een reststof die zeer goed herbruikbaar is.

Is meer sturing denkbaar? Het meest vervuilde (toilet)water wordt getransporteerd, in tijd gescheiden van minder vervuild douche- en wasmachinewater, etc. Doorlopen die separate stromen de hele route naar de zuivering van Waterschapsbedrijf Limburg of onderscheppen we die stromen onderweg? Bieden we deze stromen aan andere verwerkers?

Waterschapsbedrijf Limburg wil graag optimaal gebruik maken van de bestaande infrastructuur. De verschillende voordelen die dit kan opleveren (duurzaamheid, economisch, efficiëntie, gebruiksgemak, vermindering van overlast, etc.) helpen brede maatschappelijke problemen op te lossen.

Dus bedenk voor ons een slimme manier om het bestaande transportstelsel in te zetten waarmee er voordelen ontstaan voor milieu, particulieren, bedrijven, klanten en/of leveranciers.

Mogelijk
gemaakt
door

Waterschapsbedrijf Limburg

Tags / Oplossingsrichtingen

  • Duurzaam
  • Buizenpost
  • The Jetsons
  • Multifunctionaliteit
Doe mee

ANDERE THEMA'S