Reststoffen

Nieuwe toepassingen en bestemmingen

De kern

In de gehele watercyclus van WML komen verschillende reststoffen voor. Zo zijn kalk, waterijzer en organisch afval reststoffen van iedere dag. Op de langere termijn heeft WML ook te maken met reststoffen zoals bijvoorbeeld oude leidingen in de grond en beton in gebouwen. Samen proberen wij een zó duurzaam mogelijk drinkwatersysteem te realiseren waarbij circulaire stromen gesloten worden zodat we geen afval meer produceren. WML wil dan ook graag van haar reststoffen grondstoffen maken. Dit doen we momenteel al best veel maar nog niet voor ál onze reststoffen.

Het vinden van nieuwe bestemmingen voor onze reststoffen en het slim hergebruiken van andermans reststoffen vraagt om nieuwe kennis en inzichten. Zo zijn wij op zoek naar innovatieve oplossingen van meerdere reststoffen in onze watercyclus zoals (1) Leidingen en (2) Kalkslib.

Mogelijkheden

Leidingen

WML heeft in Limburg 8.700 km aan leidingen liggen om alle Limburgers en zakelijke klanten van water te voorzien. Wanneer we deze leidingen achter elkaar leggen is Tokio met ons water te bereiken. Deze grote hoeveelheid leidingen moeten we na verloop van tijd vervangen omdat de maat niet meer past of omdat ze (kunnen gaan) lekken.

Maar wat kunnen we met al deze oude leidingen? Zou WML de kunststof leidingen zoals PVC en PE of stalen leidingen kunnen hergebruiken op een bepaalde manier? Of kunnen andere partijen deze reststof als grondstof gebruiken? En hoe kan WML zorgen dat potentiële gebruikers van onze oude leidingen ons weten te vinden?

Kalkslib

In Limburg zijn veel kalklagen in de ondergrond aanwezig. WML pompt veel water uit de ondergrond om te bewerken tot schoon drinkwater. Daarom hebben wij verschillende (kalk)ontharding locaties zodat in het drinkwater niet te veel kalk blijft zitten. Echter, het kalk dat we uit het water halen blijft ergens achter. Van een groot deel van deze reststof produceren we kalkkorrels die als secundaire grondstof dienen voor de bouw-, agrarische- en minerale grondstoffen sector. Maar ook van dit product blijft er weer een reststof achter, fijne kalkslib. Dit slib wordt uit het water gefilterd en komt in een kelder terecht. In die kelder bezinkt het slib. Het ingedikte slib lozen we op het riool. We willen graag op een eenvoudige wijze het kalkslib opvangen en niet meer, zonder meer, lozen.

Weet jij nog slimme manieren om van onze reststoffen grondstoffen te maken? Of weet jij een veel betere grondstof voor ons die veel makkelijker te hergebruiken is in ons waterproces? En hoe kunnen we deze nieuwe kennis in de praktijk brengen? Pak deze kans en zorg er samen met ons voor dat we drinkwater kunnen blijven leveren zonder dat we afval produceren.

Mogelijk
gemaakt
door

WML

Tags / Oplossingsrichtingen

  • Groen en Natuurlijk
  • Technisch
  • Economisch
  • Marketing
  • Systeemverandering
  • Politiek
  • Procestechnisch
Doe mee

DE THEMA'S