De milt

De avondspits

Concept

Tijdens de spits wordt veel water gebruikt waardoor de pompen in de dal uren veel capaciteit over hebben. Dit kan men reduceren door buffers in te bouwen. Een bassin is een goede oplossing echter heeft deze een pomp nodig en kost deze veel ruimte in een wijk of in een woning. Een alternatieve oplossing is een elastische buffer die gevuld kan worden gedurende de dal uren en tijdens de spitsuren druk en water aan het systeem kan leveren.

Uitleg

Tijdens de spits wordt veel water gebruikt waardoor de pompen in de dal uren veel capaciteit over hebben. Dit kan men reduceren door buffers in te bouwen. Een bassin is een goede oplossing echter heeft deze een pomp nodig en kost deze veel ruimte in een wijk of in een woning. Dit kost energie en dit is niet wenselijk in een land als Nederland met beperkte ruimte. Een alternatieve oplossing is een elastische buffer die gevuld kan worden gedurende de dal uren en die tijdens de spitsuren druk en water aan het systeem kan leveren. Deze elastische buffer zou dan per woning worden ingebouwd en deze zal zich als een elastische zak vullen onder een druk van de gebruikelijke 2,5 bar. In de spitsuren zal de druk in het systeem iets afnemen en hierdoor zal de elastische zak het werk overnemen door extra water aan het huishouden te leveren. Hierdoor wordt het watergebruik in de daluren verhoogd doordat de elastische zak zich vult maar in de spitsuren zal de gevraagde watercapaciteit van de watercentrales afnemen omdat de elastische zak zichzelf leegt. Dit lijkt op de werking van een milt in het lichaam. De milt is een soort elastische zak die extra bloed levert als het lichaam dat nodig heeft. Een aanpassing op dit idee: De elastische zak zou vervangen kunnen worden door een bak met een drukveer aangezien dit waarschijnlijk meer duurzaam is.

Ons team

Tom van den Berg

Scheikundige Technologie

Support ons project
door te stemmen!