Afvalinzameling via nieuw riool

Duurzaam transport

Concept

Het Nederlandse watersysteem beschikt over twee aparte riolen, waarin nu ook regenwater wordt geloosd. Regenwater is relatief zuiver en zou gebruikt kunnen worden om afval weg te voeren. Om dit optimaal te doen, zou er een derde riool toegevoegd moeten worden in Nederland. Via dit systeem zou GFT of papier (pulp) afgevoerd kunnen worden en later gescheiden kunnen worden van het regenwater. Voor dit landelijk toegepast zou kunnen worden, kan in de tussentijd dit per wijk, dorp, stadsdeel of stad gebeuren. Als het landelijk toegepast wordt, scheelt dit CO2 van het transport en voor consumenten is het minder moeite dan een container wekelijks aan de straat zetten.

Uitleg

Het Nederlandse watersysteem beschikt over twee aparte riolen, waarin nu ook regenwater wordt geloosd. Regenwater is relatief zuiver en zou gebruikt kunnen worden om afval weg te voeren. Om dit optimaal te doen, zou er een derde riool toegevoegd moeten worden in Nederland. Via dit systeem zou GFT of papier (pulp) afgevoerd kunnen worden en later gescheiden kunnen worden van het regenwater. Voordat dit landelijk toegepast zou kunnen worden, kan in de tussentijd dit per wijk, dorp, stadsdeel of stad gebeuren. Als het landelijk toegepast wordt, scheelt dit CO2 van het transport en voor consumenten is het minder moeite dan een container wekelijks aan de straat zetten. De voordelen van dit systeem zijn als volgt: - Geen vuilniswagens - Weinig moeite voor consumenten - Gebruik van water tijdens daluren

"Even nieuw nuttig riool"

Ons team

Koen Jongejan

Scheikundige Technologie

Damian Broens

Support ons project
door te stemmen!