Blue energy en elektro-osmose

Reststoffen in de watercyclus

Concept

Met behulp van blue energy de kalkslib terugdringen en meer zuiver water produceren.

Uitleg

Door een membraan te plaatsen tussen de binnenkomende afvalstroom en een zuivere recyclestroom kan door het verschil in zoutconcentratie energie worden opgewekt (Blue energy). Deze energie kan vervolgens worden gebruikt om elektro-osmose te doen op een slib, om zo het watergehalte in de slib te verminderen en dus meer zuiver water te produceren en slib met hogere zout/metaalconcentratie te verkrijgen.

"Blue energy en elektro-osmose voor meer waarde uit je water"

Ons team

Marc Willemsen

Scheikundige Technologie

Jord Jansen

Scheikundige Technologie

Support ons project
door te stemmen!