De levende schoonmakers!

Reststoffen in de watercyclus

Concept

Het inzetten van levende organismen om water verder te filteren van pathogenen, plastic en organische stoffen.

Uitleg

Naar ons idee is er veel meer mogelijk op het gebied van duurzaamheid dan er op dit moment al gerealiseerd wordt. Wij zijn zelf in het dagelijks leven bezig hiermee. Zo eten wij geen vlees, en beperken we ons in het gebruik van dierlijke producten. Daarnaast houden wij ons ook bezig met verantwoorde producten, zoals 100% natuurlijk, fairtrade en staan wij voor het cradle-to-cradle principe. Omdat de natuur alles biedt om leven in stand te houden, vinden wij het belangrijk dat er zo weinig mogelijk afvalstoffen in de natuur terecht komen. De afvalstoffen die eventueel wel in het milieu terecht komen, kunnen verminderd worden door het inzetten van biofilters. Hierbij wordt gedacht aan het gebruiken van het mycelium van schimmels om biofilters te maken (mycofiltration). Deze biofilters worden gemaakt door een groep schimmels genaamd de saprofyten. Deze saprofyten zijn in staat om organische stoffen te degraderen tot kleinere componenten, waaronder ook pathogenen. Tevens zijn er schimmels bekend die in staat zijn plastic af te breken. Door houtsnippers en stro in een jutezak te doen samen met de schimmels maak je units die in de waterstroom kunnen worden geplaats in de waterzuivering en zullen gemiddeld zo’n drie jaar meegaan.

"De inzet van levende organismen voor het filteren van water"

Ons team

Renee Janssen

Toegepaste biologie

Kelly Krauth

Toegepaste biologie

Eva Schonck

Toegepaste biologie

Support ons project
door te stemmen!