Vergisting sector

Reststoffen in de watercyclus

Concept

Kalkslib wordt momenteel gebruikt in de landbouw sector en is een van de grootste restproducten in de waterverwerking sector. Dit houdt in dat de Kalkslib verwerkt moet worden en dat kost geld. Om de verwerking te bepalen betekend het dat de waterverwerking sector winst moet maken op kalkslib. Door dit winstmarge is het voor de agrarische sector niet interessant om dit product aan te schaffen, omdat het simpelweg te duur is.

Uitleg

Het is niet winstgevend om kalkslib te verwerken zodat dit gebruikt kan worden in de agrarische sector, maar in plaats van het kalkslib dan maar te lozen, zou het aangeboden kunnen worden aan de vergisting sector. Hier hoeven geen extra verwerkingstappen toegepast te worden aangezien de kalkslib direct wordt gebruikt om de pH (zuurtegraad) te reguleren. Hierdoor heeft de operator meer controle over het productieproces. De reststoffen die overblijven aan het einde van de vergisting zullen niet gebruikte kalk en het ijzerwater zijn. De organische stof is vergist en omgezet tot bruikbare elektriciteit. De overige reststoffen kunnen alsnog gebruikt worden in de vorm van meststoffen. Dus eigenlijk wordt met ons idee de vergisting sector als tussenstap gebruikt om energie uit de reststoffen van de waterverwerking te halen en de stoffen dan alsnog als meststoffen te gebruiken.

Ons team

Has van Hal

Toegepaste biologie

Support ons project
door te stemmen!