Meer uit water halen

Haal meer uit afvalwater

Concept

Het idee is om het afval water wat binnen komt uit verschillende bronnen zoals douche, wc en kraan te scheiden en vervolgens het water te zuiveren op verschillende manieren zodat er minder energie nodig is voor zuivering.

Uitleg

Hierdoor kan het water dat wel zuiver genoeg is voor de wc te spoelen hergebruikt kunnen worden. Er kan bijvoorbeeld douchewater gebruikt worden om de wc te spoelen. Door water apart op te vangen kunnen de afvalstoffen ook apart worden opgevangen. Hierdoor kunnen de reststoffen worden gebruikt voor andere doeleinden

Ons team

Lissa Willems

laboratorium techniek

Support ons project
door te stemmen!