Haal meer uit je

Afvalwater

De kern

We produceren met z’n allen miljoenen liters aan afvalwater. Toiletwater, douchewater, afwaswater en niet te vergeten regenwater: het stroomt allemaal door het riool. De ene waterstroom is schoner dan de andere, maar momenteel worden ze allemaal gelijk behandeld.

Het verwijderen van alle vervuiling in afvalwater gebeurt op dit moment nog tijdens de zuivering of uit het residu dat na zuivering overblijft op een rioolwaterzuiveringsinstallatie (rwzi). Het voorkomen of verwijderen in de huishoudelijke afvalwaterstroom kan voor sommige vervuiling beter zijn dan het verwijderen uit de veel grotere samengestelde afvalwaterstroom waarbij men last heeft van verdunningseffecten. Denk bijvoorbeeld aan een wasmachine waar per wasbeurt 30-40 liter water wordt gebruikt waar je residu uit kunt halen. Om dezelfde hoeveelheid residu op een rwzi uit het water te krijgen moet je 250 liter water zuiveren.

Mogelijkheden

Waterschapsbedrijf Limburg is verantwoordelijk voor de reiniging van de afvalwaterstroom. Om deze taak makkelijker en ook duurzamer te maken, zouden mogelijke aanpassingen, eerder in de cyclus van het afvalwater, een waardevolle bijdrage kunnen leveren.

Wat is er mogelijk als we vervuiling vanaf het afvalwater producerend niveau in huis proberen aan te pakken? Zoals douchebak, toilet, wasbak, wasmachine, etc. Wat kunnen we bereiken wanneer we specifieke waterstromen (bijvoorbeeld: douchewater en toiletwater) op huishoudelijk niveau kunnen behandelen en deels hergebruiken en niet meer alles op de rioolwaterzuivering verwerken?

Kunnen we door slimme innovaties op huishoudelijke apparaten voorkomen dat er ongewenste stoffen in ons afvalwater komen? We concentreren ons hierbij op de technisch inhoudelijke aanpak waarbij de eenvoud voor toepassing/gebruik door consument wel belangrijk is.

Dus bedenk voor onze klanten (huishoudens) toepassingen die de hoeveelheid en verschillende soorten afvalwater kunnen verminderen zodat de rwzi minder belast wordt.

Mogelijk
gemaakt
door

Waterschapsbedrijf Limburg

Tags / Oplossingsrichtingen

  • Schaalverkleining
  • Schaalvergroting
  • Efficiëntie
  • Huishoudelijk v.s. RWZI
  • Microverontreinigingen
    (Fleece, microplastics, medicijnresten etc.)
Doe mee

DE THEMA'S